Avrupa Katılımcılık Akademisi

Yarının toplumlarında yaratıcı üreticiler 

ERASMUS ve Avrupa Komisyonu programları tarafından desteklenen Eylül 2015 – Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Stratejik Ortaklık programıdır.Avrupa Katılımcılık Akademisi (AKA/EAP) Avrupa’nın dört bir yanında yüksek öğrenim, sanat ve kültür alanında faaliyet gösteren, insanlarının sahip oldukları farklılıklara karşılıklı saygı çerçevesinde yaşadıkları daha kapsayıcı bir Avrupa’ya katkıda bulunmak isteyen 10 kurumu bir araya getiriyor. Proje, ortak bir kültürel alan oluşturma sürecine toplumları dâhil etmede kullanılacak ana araç olarak sanat ve kültür alanındaki katılımcı uygulamaları  ele alıyor.


 

Katılımcılık Yükselişte!

Katılımcılık bazı alanlarda geri çekilen devlet yapılarını telafi etmek için bir alternatif olarak görülüyor, kurumlara fon yaratmada rağbet görüyor, sosyal bütünlüğü teşvik ediyor ve sorumluluk ile proje sahipliği çerçevesinde bizi  birçok ahlaki soruyla baş başa bırakıyor. Katılımcılık ayrıca akademik ve sanatsal disiplinler ile politika belirleyiciler, sanatçılar, küratörler ve izleyiciler arasındaki sınırların kaldırılmasına çaba gösteriyor. Sözü edilen bu artan değişkenlik yepyeni bir uygulama profili oluşturarak “yaratıcı üretici”nin ortaya çıkmasını sağlıyor.Avrupa Katılımcılık Akademisi’nin geliştirmeyi amaçladığı belli başlı hedefler:

  • Katılımcı ortamda çalışan uygulayıcılara yönelik ortak bir yüksek lisans profil konsepti geliştirerek akademik çevreler ile kültürel ve sanatsal alandaki tartışmalara katkıda bulunmak. AKA eğitimciler ve uygulayıcıların kullanabileceği tescilli ve basılı temel ölçüt niteliğindeki bir belgeyi oluşturmak için Avrupa’da Eğitim Yapılarının Ayarlanması Metodolojisi (Tuning Educational Structures in Europe) aracını kullanmaktadır.
  • İş ve akademik dünya arasındaki sınırların ortadan kalkması trendinden faydalanarak üniversiteler ile kültür kurumlarının birlikte sunacakları 2 aylık yoğun bir düşük ihtisas eğitim modülü oluşturmak. Modül beşeri bilimler ve sanat alanında doktora yapanlar ile ileri düzeyde eğitim arayışındaki üçüncü sektörden kültür kurumlarında çalışan sanatçılar, eğitimciler, öğretmenler, küratörler vs gibi uygulayıcılara yöneliktir.

AKA’nın tutkusu yüksek öğrenimin mevcut potansiyelinin yanı sıra Avrupa’nın dört bir yanından kendi işlerine kamuyu da aktif bir etmen olarak katarak çalışan yaratıcı proje ve kurumların büyük emekle elde ettikleri deneyimlerinden yararlanmaktır.  Birbirini besleyen çalışmaları sayesinde her iki sektör de sanat alanındaki katılımcı uygulamalardan faydalanarak Avrupa’nın farklılaşan toplumlarını etkileyecektir.