European Academy of Participation

Creatieve producenten en de gemeenschappen van morgen

Een Strategisch Partnerschap ondersteund door het ERASMUS+ programma van de Europese Commissie. September 2015 – Augustus 2018

De Europese Academie voor Participatie (EAP) brengt 10 partners samen uit heel Europa, waaronder instellingen voor hoger onderwijs en kunst en cultuur organisaties. Het doel van het project is een bijdrage te leveren aan een inclusiever Europa, waar mensen samen leven met wederzijds respect voor elkaars verschillen. De EAP partners beschouwen een participatieve werkwijze in kunst en cultuur als centraal instrument om gemeenschappen te betrekken bij een positief proces in de constructie van een gedeelde culturele ruimte.

 

Participatie is van nu!

Als belangrijke prioriteit voor financiers, het bevorderen van sociale cohesie en belichten van ethische vraagstellingen rond verantwoordelijkheid en auteurschap, kan een participatieve werkwijze interessante instrumenten bieden om te communiceren door middel van kunst en cultuur. Het omvat ook de verdwijning van grenzen tussen academische en artistieke disciplines en die tussen de beleidsmaker, de kunstenaar, de curator en het publiek. Met deze toenemende flexibiliteit verschijnt een nieuwe praktijk profiel: de creatieve producent.

EAP wil het volgende ontwikkelen:

  • Een gedeelde visie op het profiel van kunstenaars/creative producenten die in participatieve contexten willen werken. Deze is de uitkomst van een dialoog tussen hoger onderwijs, volwasseneducatie en het creatieve veld. Een benchmark-document dat op basis van de Tuning Educational Structures in Europa methodologie tot stand komt en zal worden gevalideerd en gepubliceerd voor gebruik door hoger onderwijs en werkgevers. Dit omvat een kader van kwalificaties en erkent de reeds bestaande uiteenlopende participatieve aanpak in de geesteswetenschappen en kunsten.
  • Een intensieve twee maanden low-residency cursus (module/unit), gezamenlijk aangeboden door universiteiten en culturele organisaties. Deze module/unit richt zich op studenten op MA niveau– in de kunsten, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen – evenals makers (creative proucenten) waaronder kunstenaars, trainers, docenten, curatoren en anderen uit de derde sector en culturele organisaties.

De ambitie van EAP is de bestaande mogelijkheden van het hoger onderwijs aan te boren, evenals de unieke en zwaarbevochten inspanningen van creatieve projecten en organisaties door heel Europa die het publiek als actieve agent betrekken in hun werk. Door middel van samenwerking hebben beide sectoren impact op de diversificatie van samenlevingen in Europa en de waardering van de participatieve praktijk in de kunsten.