Academia Europeană Participativă

Producători creativi în comunitățile de mâine 

Un parteneriat strategic sprijinit de programul ERASMUS + al Comisiei Europene. Septembrie 2015 - August 2018 

Academia Europeană Participativă (EAP) reunește 10 organizații de învățământ superior și de artă și cultură, din întreaga Europă, ce își propun să contribuie la un climat incluziv în Europa, în care oamenii trăiesc împreună respectându-și reciproc diferențele. Aceste organizații consideră practica artistică participativă ca abordare fundamentală în procesul de construire a unui spațiu cultural comun, prin implicarea comunităților.

 

Participarea este actuală!

Practica artistică participativă oferă o alternativă la frecventa lipsă de implicare a structurilor oficiale, adresează prioritățile finanțatorilor, contribuie la coeziunea socială și ridică o serie de întrebări etice legate de responsabilitate și auctorialitate. Acest demers reflectă, de asemenea, tot mai accentuata dispariție a distanței dintre activitatea academică și practica artistică, dintre ipostaza de manager al politicilor culturale, artist, curator și public, și profilează o nouă ipostază cheie, aceea a producătorului creativ.

EAP își propune să dezvolte:

  • o definiție comună a unui profil universitar axat pe practica participativă, contribund la dialogul pe această temă dintre mediul academic si cel cultural și artistic. EAP aplică metodologia „TUNING”, ce urmărește armonizarea structurilor educaționale, în redactarea unui document de referință, care să fie validat și publicat cu scopul de a fi util educatorilor și practicienilor. 
  • un modul de curs intensiv de 2 luni, oferit în comun de universități și organizații culturale, care subliniază valoarea aplicată a educației universitare în raport cu piața muncii. Modulul se adresează masteranzilor în domeniile umaniste și artistice, cât și practicienilor - artiști, traineri, profesori, curatori etc. - din organizații culturale, care doresc continuarea dezvoltării personale apelând la sistemul învățării pe tot parcursul vieții. 

Ambiția EAP este să valorizeze atât resursele învățământului superior cât și experiența unică și laborioasă a proiectelor și organizațiilor creative din întreaga Europă, care activează publicul în demersul lor. Prin această abordare încrucișată a sectorului educațional și a celui creativ, EAP pune accentul pe practica artistică participativă și pe impactul potențial asupra societăților tot mai diverse din Europa.